Natuurlijk kent BASTA! als vereniging een contributie voor leden.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen spelende en slapende leden.

Slapende Leden

Aangezien verreweg de meeste kosten voor BASTA! gemoeid zijn met de toneelproducties die we maken, is er voor slapende leden een geringe contributie voor EUR 25 per jaar.

Hiermee blijf je lid van de vereniging en zien we je graag op ALV's en officiele bijeenkomsten.

Als je weer gaat spelen, krijg je bij de indeling zoals alle leden voorrang op aspirant-leden in het geval er meer aanmeldingen zijn dan speelplaatsen.

Je wordt natuurlijk ook uitgenodigd voor alle feestjes en partijen.
Voor het BASTA! weekend gelden hierbij aparte voorwaarden en betaal je afhankelijk van of je overnacht of niet een kleine bijdrage in de kosten.

Bij de voorstellingen geniet je nog steeds de ledenkorting.

 Spelende Leden

Voor spelende leden is de contributie momenteel EUR 260,-- per seizoen.

Met de contributie betalen we:

  • Regievergoeding voor onze professionele regisseurs (4 a 5 per seizoen)
  • Stagevergoeding voor onze studenten-regisseurs (2 per seizoen)
  • Repetitielocaties voor 6-7 groepen voor de ong. 35 - 40 repetities per seizoen
  • Speellocaties voor de 3-5 voorstellingen per groep, inclusief techniek
  • Productiekosten voor iedere voorstelling (kleding, decor, rekwisieten)
  • PR kosten (flyers voor iedere voorstelling, hosting website)
  • Een gering bedrag aan vaste en bestuurskosten

Verantwoording

Natuurlijk krijg je als lid van de vereniging jaarlijks een uitgebreide verantwoording van alle inkomsten en uitgaven tijdens de ALV waarbij volledige opening van zaken wordt gegegeven over hoe (o.a.) de contributie daadwerkelijk is besteed.